Lietošanas noteikumi


Drošība un lietošanas noteikumi

SIA "Latvijas Propāna gāze" uzpilda balonus ar sašķidrināto naftas gāzi savās gāzes uzpildes stacijās, kas ir izvietotas akcīzes noliktavās. Visas uzpildes stacijas ir sertificētas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 953 no 25.08.2009. "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība" un ir reģistrētas Bīstamo iekārtu reģistrā.

Visi baloni, kuri tiek uzpildīti, atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 no 28.06.2011. "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām".

 

Līdz ar to, ka pircējs pats nodrošina balona nogādi gāzes uzglabāšanas vai izmantošanas vietā, transportējot gāzes balonus, tie jānostiprina tā, lai transportēšanas laikā baloni brīvi nepārvietotos un balona vārsti netiktu mehāniski bojāti.

Sašķidrinātu naftas gāzi balonos var izmantot tikai šim produktam piemērotās vietās.


Drošība un lietošanas noteikumi

SIA "Latvijas Propāna gāze" uzpilda balonus ar sašķidrināto naftas gāzi savās gāzes uzpildes stacijās, kas ir izvietotas akcīzes noliktavās. Visas uzpildes stacijas ir sertificētas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 953 no 25.08.2009. "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība" un ir reģistrētas Bīstamo iekārtu reģistrā.

Visi baloni, kuri tiek uzpildīti, atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 no 28.06.2011. "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām".

Līdz ar to, ka pircējs pats nodrošina balona nogādi gāzes uzglabāšanas vai izmantošanas vietā, transportējot gāzes balonus, tie jānostiprina tā, lai transportēšanas laikā baloni brīvi nepārvietotos un balona vārsti netiktu mehāniski bojāti.

Sašķidrinātu naftas gāzi balonos var izmantot tikai šim produktam piemērotās vietās.

Telpas, kur aizliegts uzstādīt gāzes balonu iekārtu:

 • pagraba telpas, telpas, kurās ir atvērta ieeja pagrabā;
 • dzīvojamās istabas (guļamistabas);
 • vietas, kas atrodas zem sabiedriskām telpām;
 • telpas bez dabiskā apgaismojuma.

Dzīvojamo māju virtuvēm, kurās ir plānots izvietot gāzes plīts ar balonu, ir jāatbilst šādām prasībām:

 • logā ir jābūt vēdlodziņš vai ventilācijas kanāls;
 • telpas platībai plītij ar diviem riņķiem jābūt ne mazākai par 8 m3, ar četriem – 15 m3.

Drošības pasākumi, nomainot balonu:

 • izvedināt telpu;
 • sekot tam, lai balona nomaiņas laikā telpā nebūtu atklātas uguns vai dzirksteles avots;
 • balona nomaiņas laikā telpā var atrasties tikai tie cilvēki, kuri veic balona maiņu;
 • lietot iekārtu var tikai tad, kad ar ziepju emulsijas palīdzību ir pārbaudīts visu gāzes padeves sistēmas savienojumu hermētiskums (plīts un reduktora savienojums, gumijas šļūtenes stāvoklis). Kategoriski aizliegts gāzes noplūdi noteikt ar uguns palīdzību.

Drošības pasākumi, lietojot gāzes balonu iekārtas:

 • telpā ir jānodrošina pastāvīga gaisa apmaiņa;
 • ieslēgtas gāzes iekārtas nedrīkst atstāt bez uzraudzības;
 • ja telpā var just gāzes smaku, ir jāatver logi un durvis, lai nodrošinātu papildu ventilāciju, jāaizver balona vārstulis un gāzes iekārtas krāns. Telpā nedrīkst smēķēt, izmantot atklāto uguni, ieslēgt vai izslēgt elektriskās ierīces;
 • ja ir konstatēta gāzes noplūde no balona korpusa, jāaiztaisa vārstulis, jāatvieno reduktors, nekavējoties balons jāiznes no ēkas un jānoliek tādā vietā, lai, ņemot vērā vēja virzienu, gāze neplūstu uz tuvumā esošo ēku, pagrabu, atklātas uguns avotu pusi;


 

 • nekavējoties balons jāiznes no ēkas un jānoliek tādā vietā, lai, ņemot vērā vēja virzienu, gāze neplūstu uz tuvumā esošo ēku, pagrabu, atklātas uguns avotu pusi;
 • kategoriski aizliegts patvaļīgi veikt balona, vārstuļa vai reduktora remontu. Tas var beigties ar nelaimes gadījumu.

Drošības pasākumi, lietojot gāzes balonu iekārtas:

 • telpā ir jānodrošina pastāvīga gaisa apmaiņa;
 • ieslēgtas gāzes iekārtas nedrīkst atstāt bez uzraudzības;
 • ja telpā var just gāzes smaku, ir jāatver logi un durvis, lai nodrošinātu papildu ventilāciju, jāaizver balona vārstulis un gāzes iekārtas krāns. Telpā nedrīkst smēķēt, izmantot atklāto uguni, ieslēgt vai izslēgt elektriskās ierīces;
 • ja ir konstatēta gāzes noplūde no balona korpusa, jāaiztaisa vārstulis, jāatvieno reduktors, nekavējoties balons jāiznes no ēkas un jānoliek tādā vietā, lai, ņemot vērā vēja virzienu, gāze neplūstu uz tuvumā esošo ēku, pagrabu, atklātas uguns avotu pusi;
 • nekavējoties balons jāiznes no ēkas un jānoliek tādā vietā, lai, ņemot vērā vēja virzienu, gāze neplūstu uz tuvumā esošo ēku, pagrabu, atklātas uguns avotu pusi;
 • kategoriski aizliegts patvaļīgi veikt balona, vārstuļa vai reduktora remontu. Tas var beigties ar nelaimes gadījumu.