Tranzīta pakalpojumi


SIA "Latvijas Propāna Gāze" piedāvā sašķidrinātās naftas gāzes tranzīta pakalpojumus sašķidrinātās naftas gāzes transportēšanai caur Rīgas Brīvostu.

Šo darbu veikšanai LPG rīcībā ir:

1. 142 m gara ostas piestātne tankkuģim ar iegrimi
līdz 6,9 m;

 

2. krasta tvertņu parks sašķidrinātās naftas gāzes glabāšanai (tvertņu kopējais tilpums - 3600 tonnu);


3. dzelzceļa estakāde sašķidrinātās naftas gāzes cisternu izliešanai
(20 posteņi);4. sūknēšanas un kompresijas cehs gāzes padevei uz tankkuģi, ar vidējo ātrumu 100 tonnas stundā gada otrajā un trešajā kvartālā un 70 tonnas stundā gada pirmajā un ceturtajā kvartālā.

LPG veicamo darbu klāstā ir:

  • sašķidrinātās naftas gāzes transportēšana dzelzceļa cisternās Latvijas teritorijā;
  • sašķidrinātās naftas gāzes izkraušana no cisternām krasta tvertnēs;

 

  • sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšana tvertnēs;
  • sašķidrinātās naftas gāzes iekraušana no krasta tvertnēm tankkuģos;
  • kravas pavaddokumentu noformēšana atbilstoši pasūtītāja instrukcijām.

LPG veicamo darbu klāstā ir:

  • sašķidrinātās naftas gāzes transportēšana dzelzceļa cisternās Latvijas teritorijā;
  • sašķidrinātās naftas gāzes izkraušana no cisternām krasta tvertnēs;
  • sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšana tvertnēs;
  • sašķidrinātās naftas gāzes iekraušana no krasta tvertnēm tankkuģos;
  • kravas pavaddokumentu noformēšana atbilstoši pasūtītāja instrukcijām.

SIA "Latvijas Propāna Gāze" veic tankkuģa iekraušanu visu diennakti, arī Latvijas Republikas svētkos pēc papildu vienošanās.

SIA "Latvijas Propāna Gāze" pieņem sašķidrināto naftas gāzi tankkuģos, iepildot to krasta tvertnēs un nosūtot pasūtītājam dzelzceļa cisternās vai gāzes pārvadāšanas automašīnās.

Pieteikt bezmaksas konsultāciju

Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta